/assets/images/eri-logo-web.png

ODVOLANIE SÚHLASU

SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov:

ERI BAKERY, a.s.
Sídlo: Kráľovská 4/10, Skalica 909 01
IČO: 44 514 379
Zápis: Obchodný register OS Trnava, Odd.: Sa, Vložka č. 10654/T
Zastúpený: René Dendys - Predseda predstavenstva
kontakt: e-mail: eri@eribakery.eu, tel.: +421 346 601 311
WEB: https://eribakery.eu/

V prípade, že si prajete, aby sme už nespracúvali Vaše osobné údaje, môžete svoj poskytnutý súhlas odvolať zakliknutím z nasledovných možností:

Poučenie: Odvolanie Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom založeného na súhlase pred jeho odvolaním.